Få teksten læst op »

Aktiviteter Februar

I denne måned er der fokus på aktiviteter i Østfold Fylke.

 
Foto: Terje Rakke - Nordic Life

Østfold i Rekreative Ruter

Østfold fylke ligger lengst sørøst i Norge, avgrenset av svenskegrensen og Oslofjorden. Det er omtrent 250.000 innbyggere i Østfold, med kystnære småbyer som Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss, og innlandssmåbyene Askim og Mysen. Det er mange kulturhistoriske minner fra tidlig bosetting i fylket, og fylket er også kjent for sine herregårder (gods). Norges lengste elv, Glomma, renner gjennom Sarpsborg og har utløp til Oslofjorden i Fredrikstad.

Østfold fylke har de viktigste innfallsportene til Norge, E18 og særlig E 6, som går gjennom fylket. Det regnes med at 13 mill turister er på gjennomreise i Østfold, i tillegg har vi 400.000 dagsturister.

Det har tidligere vært deltagelse i North Sea Cycle Route og North Sea Trail fra fylkets side. Kyststien, som er utgått fra North Sea Trail, og Pilgrimsleden går også gjennom fylket, så grunnlaget for satsing på næringsutvikling i tilknytning til stisystemene er det aller beste. Vandring og sykling som reiselivsprodukt er sterkt økende også i Norge.

Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier i Rekreative Ruter, og Oslofjordens friluftsråd koordinerer prosjektet for de deltagende fylkene i Norge: Buskerud og Akershus i tillegg til Østfold. Det er 4 kommuner i Østfold som deltar i prosjektet, nemlig Moss, Rygge, Råde og Halden. Vi skal etablere Gateways (knutepunkt for stisystemene) med deltagelse fra alle disse kommunene innen sommeren 2012, og på eget initiativ ser fylkeskommunen på anlegg av en gateway på Solbergtårnet i Sarpsborg kommune, dette er et utgangspunkt for den såkalte Oldtidsruta, en rundrute som viser fram fornminner fra spesielt bronsealderen. I tillegg kommer andre aktiviteter som komplettering og kvalitetssikring av stiene, utvikling av nye informasjonssystemer og markedsføring og informasjon. Til sammen skal dette gi et helhetlig tilbud til våre gjester i alle deltagende kommuner og regioner i Norge, Sverige og Danmark på vandre- og sykkelområdet.

Halden

I Halden etableres en gateway på havnefronten, se mere her. Der er tilrettelagt et antal vandreture i og omkring Halden by, med udgangspunkt fra Halden gateway. Du kan se beskrivelse af ruterne og kort her:

 Beskrivelse af Gateway Halden
 Vandrerute ved Engevika
 Vandring på Fredriksten festning
 Vandring på Kjeoya
 Vandrerute ved Remmen
 Vandrerute langs Tista
 Vandrerute i Vadet

Råde kommune – status

Råde kommune har deltatt på midtveiskonferansen og partnerskapsmøtene, og har sørget for å informere politisk nivå, grunneiere og hytteeiere i kommunen. Det er jobbet på informasjonssiden med tanke på naturreservater og severdigheter, og teksten på informasjonstavlene er revidert og også oversatt til engelsk.

Det er laget planer for skiltingen, og nye informasjonstavler og skilt er satt i bestilling. Det er merket nye deler av stisystemene, 12 km, som kommer i tillegg til de 20 km kyststi som kommunen har fra tidligere. Parkeringsplasser er laget/oppjustert. Kyststien er oppdatert på digitalt kart, og disse data skal benyttes for innlegging på turkart Østfold. En kvalitetsstrekning er befart, og interessepunkter er GPS-målt.

Av hendelser framover kan nevnes koordineringsmøter med nabokommuner og fylkeskommunen om oppdatering av North Sea Cycle Route og eventuell supplering med andre sykkelveier. De nye foilene til informasjonstavlene skal utarbeides og settes opp, og de siste informasjonstavlene skal på plass. Hele kyststien skal gjennomgås for å sikre kvalitet på merking og skilting. Etter ferdigstillelse vil Råde ha 12 store informasjonstavler og flere mindre underveis i løypene på opplevelsespunkter. Det skal settes ut 5 rastebord, og det skal legges inn app for smarttelefoner på i alle fall kvalitetsstrekningen.

Moss kommune – status

I Moss er utstyret som skal benyttes i tilknytning til gateway'en anskaffet. Skilter til merking av kyststien gjennom byområdene er bestilt og i ferd med å bli utplassert. Informasjonstavler og treskilt er klare til å settes opp når teksten er klar. Stisystemene i Rekreative Ruter skal kobles til Vansjøstien, slik at det blir et større sammenhengende stinett. Oppgradering av strekninger vil skje så snart det er forhold til det på vårvinteren. Hjemmesider oppdateres, og sykkelkart er under utarbeidelse.

Rygge kommune – status

Det vil bli etablert en gateway som samarbeid mellom Larkollen Camping og matforretningen der. Videre er det drøftet et samarbeid mellom Moss, Rygge og Råde om en mulig gateway på Moss lufthavn Rygge. En avklaring om dette vil skje før sommeren i år. Rygge er også deltager i prosjektet Tilgjengelig Friluftsliv, og i samarbeid mellom disse prosjektene er det under opparbeidelse parkeringsplasser for handicappede, og det vil anlegges en brygge og bygges et toalett som er tilpasset de med funksjonshemninger ved Fuglevik marina, der det vil være en direkte kobling mellom stisystem og båttrafikk.

Du er her: Home Aktiviteter Aktiviteter Februar